Danmarks center for undersøgende journalistik

Forside 5 Eksperter og freelancere

Eksperter og freelancere

Gravercentrets liste af eksperter og freelancere, som Gravercentret kan bede om at hjælpe til med dit konkrete undersøgende projekt, ses herunder.

De tre øverste på listen er eksperter tilknyttet Gravercentret, og centret trækker løbende på deres ekspertise. De øvrige på listen kan også tilknyttes projekter ad hoc.

Hvis der er et match mellem dit projekt og freelancerens kompetencer, kan Gravercentret aflønne freelanceren for indsatsen. Vedkommende kan f.eks. deltage i en workshop, afklare din hypotese eller bruge sin viden til at kvalificere din research.

Savner du nogle konkrete kompetencer, så kontakt os også gerne – måske har vi allerede kompetencerne på centret, eller måske kan vi finde den rette person.

Oluf Jørgensen

Foto: Anders Hviid.

Oluf Jørgensen, offentlighedsrådgiver ved Gravercentret

Emner: aktindsigt, offentlighedslov, miljøoplysningslov, regler om whistleblowing.

Ekspertise: Oluf Jørgensen er jurist og ekspert i offentlighedsregler. Han kan rådgive om, hvad du kan søge aktindsigt i, og hvordan du gør det bedst muligt, ligesom han i vanskelige tilfælde kan hjælpe med formuleringer i en anmodning. Læs mere her.

Per Nikolaj Bukh

Foto: Peter Beier.

Per Nikolaj Bukh, professor, Aalborg Universitet 

Emner: bestyrelser, budgetter, børsnoterede virksomhed, målstyring, forsyningsvirksomheder, governance, offentlig styring og ledelse, resultatkontrakter, strategi, regulering, risikostyring, revision, tilsyn, økonomistyring

Ekspertise: Per Nikolaj Bukh har en bred ekspertise inden for strategi, styring og ledelse og kan blandt andet hjælpe med at vurdere, om dispositioner og beslutninger overholder regler eller er hensigtsmæssige. Han kan især hjælpe med at vurdere problematikker i krydsfeltet mellem ledelse, politik, lovgivning samt faglige og samfundsmæssige hensyn. Læs mere her.

Foto: Soffi Chanchira Larsen.

Roger Buch, ph.d, cand.scient.pol., forskningslektor og centerleder, DMJX

Emner: kommunalpolitik, partier, valg, offentlig forvaltning.

Ekspertise: Roger Buch har 30 års forskningserfaring med mange sider af kommunalpolitik: valg, lokale partiforeninger, partistøtte, politikeres vederlag, orlov og rejser samt meget andet. Han er også velbevandret i forvaltningsloven og de krav der stilles til kommunalt ansatte – og kommunalpolitikere: sandhedspligt, habilitet, tavshedspligt mm. Læs mere her.

Amy Louise Bretton, antropolog

Emner: kvalitativ dataindsamling og -bearbejdning, interviews, etnografiske metoder.

Ekspertise: Amy Bretton har stort kendskab til kvalitative metoder og analyse samt erfaring med at researche emner fra menneskers dagligdag og et bestemt miljø. Hun kan bistå med alt inden for kvalitativ dataindsamling fra planlægning til bearbejdning, herunder forskellige interview- og etnografiske metoder.

Anders N. Andersen, ph.d., R&D-projektchef, ekstern lektor i energisystemanalyser på Aalborg Universitet

Emner: omstilling af energiforsyning til vedvarende energi.

Ekspertise: Anders N. Andersen har mere end 30 ås erfaring i, hvorledes man billigst omstiller energiforsyninger til vedvarende energi. Han kan f.eks. bistå i at vurdere mulighederne i nye produktions- og energilagringsteknologier, samt i nye organiseringer af energimarkeder.

Anders Ejbye-Ernst, journalist på DR’s samfundsredaktion

Emner: aktindsigt, velfærd og offentlig forvaltning.

Ekspertise: Anders Ejbye-Ernst har stor erfaring med undersøgende journalistik, særligt inden for social- og sundhedsområdet. Han har et stærkt kendskab til, hvordan man kan bruge aktindsigt som redskab til at grave information frem fra kommuner og regioner.

Anna Munch Heydorn, undersøgende nyhedsjournalist, 24syv

Emner: social- og kommunalområdet.

Ekspertise: Anna Munch Heydorn har erfaring med at dække socialområdet med særligt fokus på retssikkerhed og kan bistå med både at finde og analysere sager om (ulovlig) kommunal forvaltning inden for forskellige områder.

Annette Birch, journalist

Emner: IT-sikkerhed og ny teknologi, sundhedsdata, finansjournalistik.

Ekspertise: Annette Birch har erfaring med at formidle it-sikkerhed og ny teknologi som kunstig intelligens og virtual reality, sundhedsdata og finans. Hun kan hjælpe lokale medier med at udvikle en idé om f.eks. virksomheders eller myndigheders misbrug af private data til en historie, der kan få afgørende betydning lokalt, regionalt og nationalt.

Asbjørn Slot Jørgensen, journalist, lektor, DMJX

Emner: kilder, internationale vinkler, kontakter i nabolande.

Ekspertise: Asbjørn Slot Jørgensen er generalist, god til at finde genveje til nye kilder, såvel skriftlige som mennesker. Han er god til internationale perspektiver og har i over 30 år haft tæt samarbejde med udenlandske universiteter og medieorganisationer. Asbjørn Slot Jørgensen er som underviser en erfaren kritiker, når en histories styrke skal vurderes.

Casper Fauerholdt, journalist og forfatter

Emner: politi, fængsler, retsvæsen, socialstof.

Ekspertise: Casper Fauerholdt har igennem 10 år i artikler og bøger skrevet om politiet, fængselsvæsnet og retssamfundet.

Dorte Frimann Hansen, cand.scient. i biologi

Emner: marine overvågningsdata.

Ekspertise: Dorte Frimann Hansen har stor viden om Miljøstyrelsens marine overvågningsdata. Hun kan rådgive om, hvordan og hvor overvågningen foregår, hvor data kan findes, og hvordan data kan anvendes.

Jacob Mollerup, fagredaktør, lex.dk

Emner: gravermetoder og etik, klima-projekter mv.

Ekspertise: Jacob Mollerup deler gerne sine mangeårige erfaringer om, hvordan man undgår etiske faldgruber i større graverprojekter, og hvordan man sætter højere standarder. Han har en særlig interesse for klimadækningen.

Jakob Nielsen, specialist

Emner: politi, forsikring, open source.

Ekspertise: Jakob Nielsen har stor viden om politiet herunder efterforskning, operative opgaver og organisatorisk virke. Derudover om forsikring hos private. Han kan bl.a. rådgive om mulig efterforskning, indhentning af oplysninger og bearbejdning af disse.

Jan Dyberg Larsen, journalist, lektor, DMJX

Emner: undersøgende journalistik, datajournalistik, datavisualisering, undervisning.

Ekspertise: Jan Dyberg har mangeårig erfaring med undersøgende journalistik og datajournalistik – primært fra undervisning på DMJX. Han kan hjælpe med kvalificeret idéudvikling, coaching og feedback inden for undersøgende journalistik, samt undervisning og diverse arbejdsopgaver inden for datajournalistik.

Jens Bomholt, journalist/communication manager, Formuepleje

Emner: offentlige myndigheder, kommunikationsbranchen.

Ekspertise: Jens Bomholt har stor indsigt i arbejdsgange, data og processer hos offentlige myndigheder, særligt kommuner, stat og EU, hvor han har arbejdet både som journalist og kommunikationsrådgiver på “begge sider af bordet”.

Jesper W. Schneider, professor, Aarhus Universitet

Emner: forskning om forskning, forskningspolitik, statistik.

Ekspertise: Jesper Schneider er ekspert i “forskning om forskning”. Han kan rådgive omkring, hvordan forskning og forskningsverdenen fungerer, såvel som troværdigheden og validiteten af enkelt studier. Han har også stor indsigt i forskningspolitik og udfører ofte empiriske analyser af forskningens synlighed og gennemslagskraft.

John Hansen, senior investigative journalist, Politiken

Emner: ledelse af graverprojekter, økonomi, skat, danske og internationale selskaber.

Ekspertise: John Hansen har 20 års erfaring med undersøgende projekter inden for alle emner og genrer. Særlig indsigt i økonomi, finansiering, skat/skatteunddragelse, økonomisk kriminalitet såvel dansk som internationalt.

Jørgen Andresen, journalist, selvstændig konsulent

Emner: erhvervsjournalistik, herunder økonomi, finans og investering.

Ekspertise: Jørgen Andresen har 30 års erfaring inden for erhvervsjournalistik og har dermed et godt øje for, hvor historierne ligger. Ikke kun blandt de store etablerede virksomheder, men også dem, der nogle gange gerne vil gå under radaren.

Kaare Gotfredsen, undersøgende journalist

Emner: projektstyring.

Ekspertise: Kaare Gotfredsen har lavet et utal af undersøgende historier for magasin, aviser og TV. Han har vundet FUJ-prisen fire gange og kan rådgive om hele processen fra at få idéen udviklet og skærpet over researchfase og kildehåndtering til selve produktionen og publiceringen.

Kresten Roland Johansen, lektor i journalistik, DMJX

Emner: excel og spørgeskemametode.

Ekspertise: Kresten Roland Johansen har stor viden om indsamling og analyse af data ved hjælp af Excel og spørgeskemaundersøgelser og desuden indsigt i metode og faldgruber, når man bruger data som journalistisk belæg.

Lars Abild, freelancejournalist

Emner: brudflader mellem det offentlige og private – hvordan bliver skattekronerne brugt.

Ekspertise: Lars Abild har på Økonomisk Ugebrev brugt år på kritisk og undersøgende journalistik af leverandører og store kunder i statskassen. Han kan planlægge forløb og forbrug af ressourcer, holde styr på informationer og ved meget om mulighederne for at skaffe dem.

Malene Djurhuus, cand. public, journalist, selvstændig kommunikationskonsulent

Emner: sundhed (somatik og psykiatri), sundhedsdata/registerdata, sundheds-it, sundhedsforskning.

Ekspertise: Malene Djurhuus’ område er det danske sundhedsvæsen med specialiseret kendskab til registre, biobanker, forskning og sundheds-it. Hun kan bistå med viden og sparring ang. primær, sekundær og kommunal sektor, bl.a. mht. faglighed, roller, interessenter, udvikling over tid – herunder ulighed i sundhed.

Mette Lyhne, redaktør, Herlev Bladet

Emner: journalistik, redaktionel ledelse.

Ekspertise: Mette Lyhne har erfaring med kritisk lokaljournalistik. Hun kan rådgive om kildevalg, vinkling, håndtering af eksternt og internt pres på den redaktionelle linje og hjælpe med sparring og coaching af kritiske historier.

Nils Mulvad, journalist, CEO, Kaas & Mulvad

Emner: datajournalistik.

Ekspertise: Nils Mulvad har stor viden om dataindsamling- og bearbejdning. Han kan f.eks. bistå med hjælp inden for stort set alt, der involverer data.

Staffan Dahllöf, freelancejournalist

Emner: EU-lovgivning, adgang til EU-dokumenter, EU’s lovgivningsproces.

Ekspertise: Staffan Dahllöf har stor viden om, hvordan EU virker. Han kan rådgive om, hvordan lokale beslutninger er afhængige af EU-beslutninger, og hvad man som lokalredaktion skal være opmærksom på i forhold til EU. Staffan Dahllöf har erfaringer fra flere “cross border”-projekter i samarbejde med kolleger i andre lande.

Thomas Pallesen, journalist, cand.public., lektor, DMJX

Emner: medieret og presseetik.

Ekspertise: Thomas Pallesen underviser de journaliststuderende på DMJX i medieret og presseetik og kan rådgive i mediejuridiske spørgsmål, f.eks. om privatlivets fred, injurier, ulovlige optagelser o.l., samt om Pressenævnets praksis i forhold til god presseskik, f.eks. forelæggelse, brug af børn som kilder, skjulte optagelser.

Tommy Kaas, redaktør, Kaas & Mulvad

Emner: dataanalyse, personsøgning.

Ekspertise: Tommy Kaas har stor erfaring i dataindsamling, dataanalyse samt avanceret research, ikke mindst inden for personsøgning.

Tilmeld dig Gravercentrets nyhedsbrev

Tilmeld dig Gravercentrets nyhedsbrev

Læs om vores arbejde og modtag inspiration. 

Vi udsender nyhedsbrevet højest en gang om måneden. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Du skal bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet via det link, vi sender på mail lige om lidt. Ellers kommer du ikke på vores mailliste.