Danmarks center for undersøgende journalistik

Forside 5 Om Gravercentret

Om Gravercentret

Baggrund

Gravercentret er oprettet i 2023 på initiativ af Roger Buch, Nils Mulvad, Steen K. Rasmussen og Bruno Ingemann og i samarbejde med DMJX.

Centret er med i Folketingets medieaftale fra 2023 og finansieret i perioden 2023-2026 med en årlig bevilling på 5,3 mio. kr.

Hvorfor

Medierne har historisk haft en central opgave i at afdække og afsløre magtmisbrug, korruption, grove fejl, omsorgssvigt og overgreb i lokale offentlige institutioner og private virksomheder og organisationer. Det er blevet sværere og sværere for lokale/regionale medierne at løfte den samfundsmæssige og demokratiske rolle i lokalsamfund. Svækkelsen af mediernes kritiske indsats skyldes en kombination af på den ene side borgernes nye medievaner, medialisering og kommunikativ oprustning i samfundet og på den anden side økonomisk og journalistisk svækkelse af lokale/regionale medier.

Hvad

Gravercentrets kernefunktion er at støtte lokale medier, journalister og andre, som har brug for hjælp til undersøgende projekter. Der laves aftaler om samarbejde, hvis projektideer har væsentlig betydning og realistisk kan gennemføres. Gravercentret udfører ikke selve undersøgelserne, men hjælper og rådgiver redaktører, journalister og andre som graver kritisk i lokale forhold.

Hvordan

En af centrets metoder er at gennemføre workshops, hvor et projekt tages grundigt igennem et forløb, hvor mediets journalist(er) og redaktør(er) deltager, og hvor mediet lærer af centrets systematik og kan genbruge denne i fremtidige projekter.

Workshopmodellen indeholder:

 • Startværksted: Projektet skæres til, ressourcer og metoder læges fast.
 • Midtvejsværksted: Indsamling og research er som udgangspunkt afsluttet, og det hele gennemgås grundigt. Holder forventningerne? Skal der sadles om, skæres til eller opjusteres?
 • Slutværksted: Projektet gøres klar til publicering med omfattende kvalitetskontrol. Opfølgning planlægges.

  Mere hjælp

  Støtten kan også være hjælp med aktindsigtsanmodninger, etablering af kontakt til relevante eksperter, ekstra mandskab og analyser fra centrets faste stab eller ad hoc-ansatte med særlig ekspertise osv.

  Lokalt ansvar

  Det redaktionelle ansvar er placeret lokalt. På den måde sikres, at læring og nye kompetencer forankres lokalt, og der skabes grobund for, at de lokale medier, redaktører og journalister fortsætter med mere undersøgende lokaljournalistik efter afslutningen af projektet.

  Kontaktperson

  Bruno Ingemann og de tre graverredaktører
  Bruno Ingemann Foto: Soffi Chanchira Larsen.
  Chef for Gravercentret. 

  40 45 76 07
  bruno@gravercentret.dk

  Tilmeld dig Gravercentrets nyhedsbrev

  Tilmeld dig Gravercentrets nyhedsbrev

  Læs om vores arbejde og modtag inspiration. 

  Vi udsender nyhedsbrevet højest en gang om måneden. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

  Du skal bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet via det link, vi sender på mail lige om lidt. Ellers kommer du ikke på vores mailliste.